top of page

VÅR
STYRELSE

Här finner du Vedhamns styrelsemedlemmar.
Tveka inte att ta kontakt med oss vid frågor eller synpunkter.

Vet du inte vem du ska kontakta i ditt ärende? Fyll i formuläret så tar vi kontakt med dig.

Johan Itzel

Ordförande

ordf@vedhamn.se

Hanna Rubensson

(Sekreterare, Vice ordförande)     

johan.itzel@vedhamn.se

Sven Löthman

(Kassör)                        

sven.lothman@vedhamn.se

Ellinor Fernström

(Vägansvarig, vägfogde)                

ellinor71.fernstrom@gmail.com

Kristian Wiberg

(Suppleant, Bryggansvarig) 

kristian.wiberg@vedhamn.se

Anneli Resare

(Skogsansvarig, skogsfogde

anneli.resare@gmail.com

Suppleant:

Mats Roesgaard Sjödin

mats.sjodin@vedhamn.se

Tack! Meddelande skickat.

Firmateckaner: Två styrelseledamöter i förening

Org.nr:       717905-0344, 2001-10-11

Adress:       Granvedsvägen 3, 134 69 Ingarö
Fastighet:   Värmdö Ingarö-Evlinge GA:2, 1:41
Bankgiro:   678-1157

REV med.# 238

Epost: info@vedhamn.se

Revisorer: 

Gert Grönstedt

44diggen@gmail.com


Torbjörn Ahlström

tobyahlstrom@gmail.com

Revisorsuppleanter:

Leif Lengholm

leif.lengholm@gmail.com

Ulf Roos

ulf.roos@live.se

Fogdar:

Bryggfogde Grönskan:

Jörgen Norell

jorgen.norell@telia.com 

Bryggfogde Vedhamn:

Jens Dahlsköld

jensdahlskold@hotmail.com

  

Valberedning: 

Liza Eriksson    liza@ecoresan.se

Lars Ljungdahl lars.ljungdahl@photronik.se

bottom of page