VÅR
STYRELSE

Torbjörn Ahlström

Ordförande

ordf@vedhamn.se

Lennart Lahna Blomström

(Sekreterare/Web)                        

lennart.blomstrom@vedhamn.se

Vänderbyvägen 65

Sven Löthman

(Kassör)                        

sven.lothman@vedhamn.se

Pelle Skoog

(Bryggansvarig) 

pelle@aso.nu

Gert Grönstedt

(Vägansvarig) 

44diggen@gmail.com

Lasse Segerström

(Skogsansvarig) 

lars.segerstrom@vedhamn.se 

Martin Epel

martin.epel@vedhamn.se

Suppleant:

Anneli Resare

anneli.resare@gmail.com

Firmateckaner: Två styrelseledamöter i förening

Org.nr:       717905-0344, 2001-10-11

Adress:       Granvedsvägen 3, 134 69 Ingarö
Fastighet:   Värmdö Ingarö-Evlinge GA:2, 1:41
Bankgiro:   678-1157

REV med.# 238

Revisorer: 

Sven-Erik Rosander

sveneric.rosander@gmail.com


Lars Ahlbom

lars.ahlbom@gmail.com

Revisorsuppleanter:

Johan Itzel

johan@itzel.eu

Leif Lengholm

leif.lengholm@gmail.com

Fogdar:

Skogsfogde och Bryggfogde Grönskan:

Jörgen Norell

jorgen.norell@telia.com   

Bryggfogde Vedhamn:

Per Erik Skoog

pelle@aso.nu   

Vägfogde

Gert Grönstedt

44diggen@gmail.com     

Valberedning: 

Birgitta Sundberg    birgitta.sb@gmail.com

Anders Dahlsköld    dahlskold48@gmail.com

Här finner du Vedhamns styrelsemedlemmar.
Tveka inte att ta kontakt med oss vid frågor eller synpunkter.

Vet du inte vem du ska kontakta i ditt ärende? Fyll i formuläret så tar vi kontakt med dig.

Tack! Meddelande skickat.

Suppleant:

Ellinor Fernström

ellinor71.fernstrom@gmail.com