top of page

VÅR
STYRELSE

Här finner du Vedhamns styrelsemedlemmar.
Tveka inte att ta kontakt med oss vid frågor eller synpunkter.

Vet du inte vem du ska kontakta i ditt ärende? Fyll i formuläret så tar vi kontakt med dig.

Hanna Rubensson

Ordförande

ordf@vedhamn.se

Sven Löthman

(Kassör)                        

sven.lothman@vedhamn.se

Anneli Resare

(Bryggansvarig) 

anneli.resare@gmail.com

Johan Itzel

(Sekreterare Informationsansvarig Web)     

johan.itzel@vedhamn.se

Lennart Lahna Blomström

(Vägansvarig, vägfogde)                

lennart.blomstrom@vedhamn.se

Lasse Segerström

(Skogsansvarig, skogsfogde

lars.segerstrom@vedhamn.se 

Ellinor Fernström

(Vice ordförande)

ellinor71.fernstrom@gmail.com

Suppleant:

Mats Rosengard Sjödin

mats.sjodin@vedhamn.se

Tack! Meddelande skickat.

Firmateckaner: Två styrelseledamöter i förening

Org.nr:       717905-0344, 2001-10-11

Adress:       Granvedsvägen 3, 134 69 Ingarö
Fastighet:   Värmdö Ingarö-Evlinge GA:2, 1:41
Bankgiro:   678-1157

REV med.# 238

Epost: info@vedhamn.se

Revisorer: 

Sven-Erik Rosander

sveneric.rosander@gmail.com


Lars Ahlbom

lars.ahlbom@gmail.com

Revisorsuppleanter:

Leif Lengholm

leif.lengholm@gmail.com

Ulf Roos

ulf.roos@live.se

Fogdar:

Bryggfogde Grönskan:

Jörgen Norell

jorgen.norell@telia.com 

Bryggfogde Vedhamn:

Jens Dahlsköld

jensdahlskold@hotmail.com

  

Valberedning: 

Anders Dahlsköld    dahlskold48@gmail.com

Birgitta Sundberg    birgitta.sb@gmail.com

bottom of page