STÄDDAG

Vårstädning sön 15 maj 2022 

Tack alla ni som deltog och gjorde så fint på städdagen. Det var jätteroligt att jobba tillsammans och uppnå så stora och fina resultat på så kort tid (knappt 3 timmar), samtidigt som vi fick ett bra tillfälle att träffa nya och gamla grannar.

Om det finns intresse så skulle vi kunna träffas informellt vid fler tillfällen för att gemensamma aktiviteter som rensning/reparationer/röjnig av stigar och dess spänger, slåtter/rensning av gräsytor, diken och dess kanter och mycket mer. Det behöver inte handla om mer än ett par timmars arbete, samtidigt som det gör vårt område ännu trevligare och attraktivare för oss alla.

 

Styrelsen anser att det kan bekostas viss dryck och förtäring vid sådan tillfällen. Som tidigare beslutat så kan ersättning utgå (eller så köper vi in) för förbrukningsmateriel. Kolla med styrelseledamot innan ni köper något.

 

Styrelsen