top of page

STÄDDAG

Vårstädning 2024

 

Vårstädning söndag 19 maj 2024 kl. 10-13

Vedhamns brygga:

(saker/verktyg att ta med sig inom parentes)

Lägga ut badflotten (roddbåt, skiftnyckel och ev. badlust)

Skrubba stegen längst ut på bryggan fri från sjögräs (skrapa/borste)

Snygga till strand, ta bort skräp & tång (kratta, skottkärra)

Köra ut och jämna till ny sand mot det nya trädäcket.

“barnsäkra” under trappen mot diket.

 

Grönskans brygga:

Reparera badstegen till flotten.

Lägga ut badflotten (roddbåt, skiftnyckel och ev. badlust)

Montera badstegarna (skiftnyckel alt. fasta nycklar)

Snygga till strand, ta bort skräp & tång (kratta, skottkärra)

Olja in trappan och ev utemöblerna (olja och penslar finns)

Ta av presenning fr utemöblerna

 

Skogsområden, vägar och diken:

Område 1A, Grönskan mellan Domgärdesvägen och Klacknäsvägen: köra ut stockar från fällda träd till vägen så att de blir mer lättillgängliga att hämta (fyrhjulingar)

Förbättra stigar med flis (kratta, skottkärra)

Område 26, vid fotbollsplanen Grönskan:Slyröjning vid Grönskans väg 7 och 9. (Röjsåg/trimmer, sekatör, såg, kratta, skottkärra)

Område 3B, i Vedhamn, Vedhamnstigen ingång från Vänderbyvägen Fortsatt gallring i den nya lövskogen som håller på att växa upp i området (Såg, sekatör, skottkärra).

Område 20, vid fotbollsplanen Vedhamn Röjning/slyröjning på resterande del av området längs Vedhamnsdiket och längs Granvedsvägen (Röjsåg/trimmer, sekatör, såg, kratta, skottkärra) Tvätta lekstugan för att senare kunna måla

Bättra stigar med flis

Röjning längs vägar? var finns behoven? Rensning av skogsdiken?

 

Uppsamlingsplatser för avprickning av personer och fördelning av arbetsuppgifter kl.10.00:

Vid vändplanen Olgas väg och fotbollsplanen Vedhamnsvägen.

Efter väl utfört arbete erbjuds 13:00 grillning med dryck på fotbollsplanen vid Vedhamnsvägen och vid vändplanen Olgas väg VÄLKOMNA!

bottom of page