top of page

STÄDDAG

Höststädning sön 2 oktober 2022 kl. 10-13 

Vedhamns brygga: (saker/verktyg att ta med sig inom parates)

- Ta upp ut badflotten och skrubba av stegen(roddbåt, skiftnyckel, skrapa, kniv, borste)

- Skrubbning av övriga badstegar fria från växtlighet (skrapa, kniv, borste)

- Upptagning inre badstegen (skiftnyckel/fast nyckel)

   OBS! Stegen längst ut och räddningsstegarna tas upp vid isläge

- Snygga till strand, ta bort skräp & tång (kratta, skottkärra) Eventuellt kratta upp sand så den inte försvinner i höststormarna.

 

Grönskans brygga:

-  Ta upp ut badflotten och skrubba av stegen(roddbåt, skiftnyckel, skrapa, kniv, borste)

-  Upptagning och skrubbning av badstegar (skiftnyckel alt. fasta nycklar, skrapa, kniv, borste)

-  Snygga till strand, ta bort skräp & tång, slyröjning (kratta, sekatör, skottkärra)

-  Inpackning av bryggmöbler och grillplatsen

Vägdiken och allmänna diket:

-  Rensa ur diken från nedfallna grenar o dyl. för bättre avrinning (Skottkärra, kratta. Det finns 2 grepar för rensning av dikesbotten tillgängliga)

-  Eventuelle slyröjning och hopsamling av grenar och annat skräp för bortforsling (sekatör, såg, röjsåg, skottkärra)

Slyröjning:

(Utrustning: röjsåg, sekatör, såg, häcksax, uppsamlingsenheter, skottkärra, kratta, m.m.)

-  Röjning vid samtliga in och utfarter samt vid skarpa kurvor inom området (vid skymd sikt).

-  Röjning av område 25 (slutet på Vänderbyvägen se kartan)

-  Röjning av område 1a (mellan stigarna SV och NO se kartan)

-  Röjning runt eken mittemot Granvedsvägen 12 se kartan.

-  Flisning av grenhögar vi samlar ihop (skottkärra, kratta, flismaskin (inhyrd) kommer att vara placerad vid fotbollsplanen Vedhamnsvägen

Uppsamlingsplatser för avprickning och fördelning av arbetsuppgifter kl.10.00:

- Vid Grönskans brygga och vid fotbollsplanen Vedhamnsvägen.

 

Efter väl utfört arbete erbjuds 13:00 grillning med dryck på fotbollsplanen vid Vedhamnsvägen.

  

VÄLKOMNA!

bottom of page