top of page

STÄDDAG

Vårstädning 2024

 

Vårstädning söndag 19 maj 2024 kl. 10-13

 

Vedhamns brygga:              (saker/verktyg att ta med sig inom parentes)

 • Lägga ut badflotten (roddbåt, skiftnyckel och ev. badlust)

 • Skrubba stegen längst ut på bryggan fri från sjögräs (skrapa/borste)

 • Snygga till strand, ta bort skräp & tång (kratta, skottkärra)

 • Köra ut och jämna till ny sand mot det nya trädäcket.

 • “barnsäkra” under trappen mot diket.

Grönskans brygga:

 • Reparera badstegen till flotten. Lägga ut badflotten (roddbåt, skiftnyckel och ev. badlust)

 • Montera badstegarna (skiftnyckel alt. fasta nycklar)

 • Snygga till strand, ta bort skräp & tång (kratta, skottkärra)

 • Olja in trappan och ev utemöblerna (olja och penslar finns)

 • Ta av presenning från utemöblerna

Skogsområden, vägar och diken: 

Område 1A, Grönskan mellan Domgärdesvägen och Klacknäsvägen: 

 • köra ut stockar från fällda träd till vägen så att de blir mer lättillgängliga att hämta (fyrhjulingar)

 • Förbättra stigar med flis (kratta, skottkärra)

Område 26, vid fotbollsplanen Grönskan:

 • Slyröjning vid Grönskans väg 7 och 9. (Röjsåg/trimmer, sekatör, såg, kratta, skottkärra)

Område 3B, i Vedhamn, Vedhamnstigen ingång från Vänderbyvägen 

 • Fortsatt gallring i den nya lövskogen som håller på att växa upp i området (Såg, sekatör, skottkärra).

Område 20, vid fotbollsplanen Vedhamn 

 • Röjning/slyröjning på resterande del av området längs Vedhamnsdiket och längs Granvedsvägen  (Röjsåg/trimmer, sekatör, såg, kratta, skottkärra) 

 • Städa ur och tvätta lekstugan för att senare kunna måla 

Uppsamlingsplatser för avprickning av personer och fördelning av arbetsuppgifter kl.10.00:

 • Vid vändplanen Olgas väg och fotbollsplanen Vedhamnsvägen.

 

Efter väl utfört arbete erbjuds 13:00 grillning med dryck på fotbollsplanen vid Vedhamnsvägen och vid vändplanen Olgas väg 


 

VÄLKOMNA!

bottom of page