Fiberanslutning

2019-10-11
Styrelsen har samlat ihop en arbetsgrupp för att att bevaka vår förenings intressen i den planerade utrullningen av fiber i vårt område.
Arbetsgruppen skall sköta kommunikationen med de aktuella entreprenörer som har intresse av att bygga fibernät och ta fram underlag till eventuella besluts som måste fattas av styrelsen eller av medlemsmöte.
Arbetsgruppen består idag av Sven Löthman och Lars Segerström.
2019-10-21
Stadsnätsbolaget har påbörjat arbetet med att kunna erbjuda fiberuppkoppling i vårt område.
De har byggt i Johannesdal och har just fått till ett markupplåtelseavtal med Näsdalen-Mörtviken.
Ett informationsmöte planeras för medlemmarna i Vedhamns samfällighetsförening. Kallelse kommer när tidpunkt för mötet bestämts
2019-11-13
Styrelsen beslutar om och kallar till medlemsmöte 2019-12-04 för att begära förtroende för att teckna avtal med Stadsnätsbolaget om "Medgivande och avtal att lägga och bibehålla ledning i enskild väg" för nedgrävning av fiberinfrastruktur på den gemensamma fastigheten INGARÖ-EVLINGE GA:2.
Före medlemsmötet kommer det att vara ett informationsmöte med styrelsens arbetsgrupp, Stadsnätsbolaget och Värmdö kommun, där medlemmar även kan ställa frågor.
2019-12-04
Medlemsmöte hölls och mötet beslutade med rösterna 45 för och 9 emot att ge styrelsen mandat att teckna avtal om fibernedläggning.
För beslutets giltighet fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna enligt 51§ i ”Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter”.
Detta krav uppfylldes.

2020-02-15

Styrelsen har skrivit avtal med Stadsnätsbolaget.

Arbetsgången nu är att Stadsnätsbolaget kallar och utför en "försyn" som ska resultera i projekteringskartor. Dessa projekteringskartor och en bankgaranti skall godkännas av oss innan arbetet kan börja.  

Avtalet finns upplagt under styrdokument/"Avtal/beslut"

© 2019 VEDHAMN.SE