top of page

Policy för hemsidan vedhamn.se

  • Samfällighetsföreningens hemsida har som huvuduppgift att informera medlemmarna i frågor som ligger inom ramen för det föreningen förvaltar och som står specificerat i samfällighetens stadgar.

  • Medlemskap till hemsidan och dess forum medges endast till medlemmar i samfälligheten(fastighetsägare) och deras närstående. För att delta i hemsidans Forum måste medlemmar uppdatera sin kontoinformation så att övriga medlemmar lätt kan identifiera vilka de är. Detta görs i konto- inställningar som kompletteras med eget namn och eventuell fastighetstillhörighet.

  • Den skyddade delen av hemsidan innehåller dokument som inte är publika och får därför inte utan styrelsens medgivande spridas vidare.

  • Syftet med forumet är att dess medlemmar ska kunna kommunicera och informera varandra i frågor som rör vårt område och samfälligheten.

  • Håll gärna en god ton. Inlägg som kan uppfattas som stötande eller kränkande är inte tillåtna. Administratörer på forumet förbehåller sig rätten att radera inlägg som ej följer dessa regler.

  • Frågeställningar där man vill ha styrelsens uppfattning skall mailas till styrelsen på adressen: info@vedhamn.se (eller via formulär på hemsidan).

bottom of page